Click To Visit BEELD

Click To Visit Pretoria FM - LUISTER

Click To Visit VISIT | BESOEK

| BOOK DESTINATIONS | BESPREEK BESTEMMINGS | BUY STUFF | KOOP GOED | TWITTER |
ENTRY | INGANG

Avoid queuing Buy online & SAVE | Vermy toustaan Koop aanlyn & SPAAR  


HOURS | URE 

Fri 23 Feb 09:00-18:00 | Sat 24 Feb 08:00-17:00 | Sun 25 Feb 08:00-16:00 


ADMITTANCE | TOEGANG 

Adults: R100 online  or   R120 at gate   | Students & Pensioners:  R60  

 Secure parking:   R20  | Under 7's:   FREE

BUY ONLINE HERE | KOOP HIER AANLYN

 
Copyright 2018 Interactive Trading 498 CC, All Rights Reserved